Youtube kanal

Trecolori

nazivSlike

EMAT2019

nazivSlike

Kaštela

nazivSlike

TGX + MPC-20

nazivSlike

STP

nazivSlike

Zagreb

nazivSlike

STP kompozicija

nazivSlike

Jastrebarsko 2016.

nazivSlike

1.st self-loading abroll-presscontainer

nazivSlike

1. mobilna pretovarna stanica

nazivSlike

IKEA Hrvatska

nazivSlike

Makarska

nazivSlike

Razvrstavanje građevinskog otpada na lokaciji

nazivSlike

Avermann RM-20

nazivSlike

MOLOK vozila

nazivSlike

Prvak turizma 2009. i 2010.g.

nazivSlike
Polupodzemni sustavi
Kante i kontejneri
Preskontejneri
Kontejneri
Usitnjivači
Industrijski strojevi
Plutajući pontoni
Liftovi za kontejnere
Kućni ljubimci
Medicinski otpad
Usluge
Ponuda kamiona

O nama

S.T.P. d.o.o. je privatna hrvatska tvrtka osnovana 1992. godine.

U 25 godina postojanja izradila je mnoge projekte zaštite okoliša i uspostavila sustave koji su bili potpuna nepoznanica, a bez kojih danas održivi razvoj ne bi bio moguć.

Naša misija je:

Kvalitetnom realizacijom naših usluga (prodaja i servisiranje komunalne opreme i strojeva, te prijevoz  ne/ opasnog otpada), trajno održavati zadovoljstvo naših kupaca na najvišoj razini, uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa.

Naša su načela:
- partnerski odnosi s kupcima,  dobavljačima i ostalim zainteresiranim stranama
- stalno obnavljanje i modernizacija voznog parka, te praćenje novih dostignuća u segmentu komunalne opreme i strojeva
- sprječavanje  onečišćenja okoliša tijekom realizacije radnih aktivnosti
- stalno  poboljšanje djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom i okolišem
- racionalna potrošnja i briga o očuvanju prirodnih resursa
- usklađenje  sa zakonskim zahtjevima iz zaštite okoliša
- održavanje  visoke razine svijesti o zaštiti okoliša kod naših djelatnika, partnera i kooperanata.

Retrospektiva:

1997. u suradnji s čelnim ljudima Plive, razvijen novi sustav gospodarenja komunalnim otpadom. Preskontejneri postaju sastavni dio industrijskih dvorišta (PLIVA, FRANCK, KRAŠ, TDZ i dr.).

1999. u suradnji s ljudima iz Zagrebačkih tržnica, predlaže projekt razvrstavanja otpada u nastanku upotrebom preskontejnera.

2001. uvodi sustav gospodarenja otpadom na otoku Mljetu koji 2 g. prije zakonske regulative sav svoj otpad odvozi na kopno. Mljetski primjer slijede i drugi otoci, pa ovakav sustav postaje standard. 

2002. organizira sastanak čelnih ljudi Čistoće Zagreb i predstavnika tvrtke  SSI Schäfer "Odvojeno prikupljanje otpada i naplata prema količini".

2003. predstavljena prva antimikrobna posuda u RH, SSI Schäfer CompoluX.

2004. u suradnji s ljudima iz NP Kornati izrađen program sakupljanja otpada po Kornatskom arhipelagu. Iste godine u suradnji sa privatnim komunalnim poduzećem na otoku Braču uspostavlja cjelovit sustav gospodarenja otpadom.

2005. predstavlja prvi polupodzemni kontejner MOLOK u RH. Oprema većinu Zagrebačkih javnih parkova sandučićima za higijenu kućnih ljubimaca.

2006. upoznaje čelnike Čistoće Zagreb sa 85% uštedama koje donosi sustav polupodzemnih spremnika MOLOK, mogućnostima odvojenog prikupljanja i naplate prema količini.

2009. na SOC Jakuševac prezentira mogućnosti Hammel VB750D usitnjivača glomaznog otpada. Prvi korak u reciklaži i smanjenju pritiska na deponij. Implementira prvih 30 plupodzemnih spremnika MOLOK na području grada Velike Gorice.

2010. predaja prvih 30 rollkontejnera sa "Otklopnim poklopcem" Zagrebačkom Holdingu podružnici Čistoća za implementaciju u reciklažnim dvorištima.

2011. primjena antimikrobnih posuda u organiziranom sakupljanju biootpada, postavilo je kvalitetu života hrvatskih građana u Čakovcu i na otoku Krku na nov i zavidan nivo. Prva ugradnja MOLOK polupodzemnih kontejnera ispod razine mora u Bolu na otoku Braču. Novalja dobiva drugu takvu instalaciju, a MOLOK polupodzemne kontejnere uvodi i grad Pula.

2012. uz sve brojnije instalacije polupodzemnih MOLOK spremnika, u suradnji s tvrtkom Marinetek ncp iz Šibenika na "Adriatic Boat Show-u" predstavlja prvi plutajući zeleni otok Made in Croatia! Otok nudi idealno rješenje za priobalne gradove pod zaštitom, kao i one koji oskudijevaju slobodnim prostorom namijenjenom zelenim otocima ili pak uopće nemaju komunalne infrastrukture ili je pristup komunalnim vozilima iz nekog razloga onemogućen. Svojih 20m3 mogu ustupiti i nautičarima na slobodnom vezu u uvalama daleko od civilizacije. Uštede u čišćenju podmorja upotrebom ovih zelenih plutajućih otoka postat će nemjerljive.

Na samom kraju  2012. godine tvrtka je nagrađena priznanjem Ministarstva zaštite okoliša i prirode "Eko oskarom" (srebrna povelja) za uvođenje na hrvatsko tržište napredne tehnologije za privremeno skladištenje bio komponente otpada. 

2013. godine Zagreb dobiva prvu polupodzenu instalaciju MOLOK kontejnera u sklopu novootvorenog Ban Centara na Trgu Europe. Grad Vukovar se oprema sa 40 MOLOK polupodzenih kontejera za odvojeno skupljanje otpada.

2014. godine u suradni sa domaćom IT tvrtkom STP implementira prve MOLOK polupodzemne kontejnere sa identifikacijom korisnika u gradove Novi Vinodolski i Crikvenica i otvara mogućnost naplate prema odloženoj količini. Ovo su prvi takvi sustavi u nas. Pred kraj godine napušta nas utemeljitelj tvrtke ing. Željko Brnčić

2015. godine MOLOK dolazi u Belišće i sam centar grada Cavtata. 

2016. godine u siječnju predstavljamo prvu mobilnu pretovarnu stanicu, a u svibnju prvi autonomni samoutovarni abroll preskontejner.

2017. godine sustav polupodzemnih kontejnera MOLOK koji zastupamo osvaja laskavu titulu "Best Recycling & Waste Management Solutions"

U suradnji sa tvrtkama koje zastupamo, danas su neki proizvodi djelomično i hrvatski proizvod, jer se sklapaju i proizvode hrvatskim pogonima.

Investirajte samo jednom i priključite se društvu koje uživa u prednostima pametnih odluka!

STP za zaštitu okoliša sve!